کد خبر: ۳۱۰۴۵
۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۳:۳۸
دوربین تهران پرس؛

اقامه نماز عید فطر در آستان مقدس امام زاده حسن(ع) تهران

اقامه نماز عید فطر در آستان مقدس امام زاده حسن(ع) تهران با حضور نمازگزاران پایتخت برگزار شد.

اقامه نماز عید فطر در آستان مقدس امام زاده حسن(ع) تهران با حضور نمازگزاران پایتخت برگزار شد.

عکاس: محمدرضا محمدی

 

اقامه نماز عید فطر در آستان مقدس امام زاده حسن(ع) تهراناقامه نماز عید فطر در آستان مقدس امام زاده حسن(ع) تهران

اقامه نماز عید فطر در آستان مقدس امام زاده حسن(ع) تهران

اقامه نماز عید فطر در آستان مقدس امام زاده حسن(ع) تهران

اقامه نماز عید فطر در آستان مقدس امام زاده حسن(ع) تهران

اقامه نماز عید فطر در آستان مقدس امام زاده حسن(ع) تهران

اقامه نماز عید فطر در آستان مقدس امام زاده حسن(ع) تهران

 

اقامه نماز عید فطر در آستان مقدس امام زاده حسن(ع) تهران

ارسال نظر