۷۵ هزار خادم شهدا یک جریان بزرگ فرهنگی است/ اردوهای بسیج باید ایجاد یک فضای مفرح و شاداب برای کار تربیتی باشد

۷۵ هزار خادم شهدا یک جریان بزرگ فرهنگی است/ اردوهای بسیج باید ایجاد یک فضای مفرح و شاداب برای کار تربیتی باشد

سردار قریشی گفت: درست است که اجتماع مردم در فضای کرونایی مشکل است ولی در فضای مجازی، کار راهیان نور با قوت انجام بدهید چرا که کار فرهنگی در فضای مجازی عالی جواب می دهد.؛