برسد به دست عابران خیابان ۲۸خرداد

برسد به دست عابران خیابان ۲۸خرداد

ما آمده‌ایم جهاد کنیم، نه آنکه معنای جهاد را ندانسته، الگوی مدیریتِ جهادی ارائه دهیم و بر مظلومیتِ جهاد و طلایه‌داران این معروفِ فراموش شده بیافزاییم.؛