ناحیه یک منطقه۲۱ با دوچرخه پیموده شد

ناحیه یک منطقه۲۱ با دوچرخه پیموده شد

شهردار و مدیران شهری ورودی غربی پایتخت با هدف ترویج استفاده از دوچرخه به عنوان تنها وسیله حمل ونقل پاک، پا به رکاب شدند و مسائل مرتبط با حوزه نگهداشت شهر محله های ناحیه یک را بررسی کردند.؛
پیاده سازی “طرح مدرسه آماده” در ۱۱۰مدرسه منطقه۲۱

پیاده سازی “طرح مدرسه آماده” در ۱۱۰مدرسه منطقه۲۱

"طرح مدرسه آماده" از طریق آموزش کامل به کارکنان، مدیران و دانش آموزان قصد دارد در جهت ایجاد محیطی امن و مطمئن برای تعلیم و تربیت فرزندان امروز و آینده سازان فردای این کشور، در ۱۱۰مدرسه منطقه۲۱ گامی موثر برمی دارد.؛