نامزدها در رسانه ملی چه برنامه‌ای دارند؟

نامزدها در رسانه ملی چه برنامه‌ای دارند؟

نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه (۲۶ خرداد) در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی متنوع حاضر می‌شوند و درباره برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود صحبت می‌کنند. ؛
رئیسی: در دولت مردمی درباره مسائل مهم با مردم سخن خواهیم گفت/ جلیلی: صداقت با زنان مهمترین اولویت است/ مهرعلیزاده: برای رفع مشکل اقتصادی نباید کار را به افراد فرهنگی، نظامی و حقوقدان سپرد!

رئیسی: در دولت مردمی درباره مسائل مهم با مردم سخن خواهیم گفت/ جلیلی: صداقت با زنان مهمترین اولویت است/ مهرعلیزاده: برای رفع مشکل اقتصادی نباید کار را به افراد فرهنگی، نظامی و حقوقدان سپرد!

در پانزدهین روز تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری، برخی از کاندیداها با حضور در رسانه ملی و یا در جمع مردم به بیان دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود پرداختند.؛
رئیسی: دولت ما خدمتگزار خواهد بود نه منت‌گذار                                / جلیلی؛ ایجاد۴میلیون شغل در ۴سال آینده/ زاکانی: به دلالی بانک خاتمه می‌دهم/ همتی: ماه گذشته برای پرداخت حقوق از تنخواه بانک مرکزی استفاده شد

رئیسی: دولت ما خدمتگزار خواهد بود نه منت‌گذار / جلیلی؛ ایجاد۴میلیون شغل در ۴سال آینده/ زاکانی: به دلالی بانک خاتمه می‌دهم/ همتی: ماه گذشته برای پرداخت حقوق از تنخواه بانک مرکزی استفاده شد

در چهاردهمین روز تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری، برخی از کاندیداها با حضور در رسانه ملی و یا درجمع مردم به بیان دیدگاه ها و برنامه های خود پرداختند.؛