آیات قرآنی
دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام‌الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «الفتح » می‌کنیم:
کد خبر: ۶۳۱۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۱

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «عبس» می‌کنیم:
کد خبر: ۶۰۶۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «عبس» می‌کنیم:
کد خبر: ۶۰۶۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۴

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «المرسلات» می‌کنیم.
کد خبر: ۶۰۶۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۳

دل‌هایمان را به نور کتاب آسمانی روشن کنیم؛
هر روز یک صفحه با کلام الله قرآن کریم همراه ما باشید؛ امروز چشمانمان را منور به نور سوره «المرسلات» می‌کنیم.
کد خبر: ۶۰۶۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۴