بهادری جهرمی
بهادری جهرمی:
سخنگوی دولت با بیان اینکه هر نقطه از جهان که جنایات حقوق بشری رخ می دهد نام آمریکا می درخشد، گفت: ملت ایران جنایات ‎حقوق بشر آمریکایی را بیشتر از همه درک کرده است.
کد خبر: ۳۳۲۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۳

سخنگوی دولت با حضور در ستاد مبارزه با مواد مخدر در جریان آخرین اقدامات این ستاد و سایر دستگاه ها در مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.
کد خبر: ۳۳۰۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱