۹ دی روز مردم بود

 ۹ دی روز مردم بود

معاون هماهنگ‌کننده سپاه با بیان اینکه ۹ دی روز مردم بود، گفت: سال ۸۸ به اسم امام راحل درصدد تضعیف امام حاضر برآمدند.؛