کشف بیش از ۳۰۰تن و۶۰۰کیلوگرم موادمخدر/راه اندازی دهکده بازپروری معتادان متجاهردر پایتخت/رصد فعالیت فروشندگان موادمخدر در فضای مجازی

کشف بیش از ۳۰۰تن و۶۰۰کیلوگرم موادمخدر/راه اندازی دهکده بازپروری معتادان متجاهردر پایتخت/رصد فعالیت فروشندگان موادمخدر در فضای مجازی

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه در نیمه نخست امسال بیش از 13 تن و 600 کیلوگرم موادمخدر در پایتخت کشف شده است، از راه اندازی دهکده بازپروری معتادان متجاهر در آینده نزدیک خبر داد.؛
کشف ۸۳۷۸ مورد  اموال سرقتی

کشف ۸۳۷۸ مورد اموال سرقتی

سردار حسین رحیمی از کشف ۸۳۷۸ مورد اموال سرقتی که بالغ بر۱۲/۵میلیارد تومان ارزش اموال کشف شده می باشد خبرداد.؛
کشف ۵ دستگاه گوشی سرقتی

کشف ۵ دستگاه گوشی سرقتی

سرهنگ جلیلیان گفت: ۵ دستگاه گوشی سرقتی از موتورسوار جوانی کشف گردید؛ وی علت سرقت خودرا تامین مصرف موادمخدر اعلام کرد.؛