راهکار برون رفت از شرایط کرونایی «مسئولیت پذیری اجتماعی» است/ کرونا باورهای جمعی را تقویت کرد

راهکار برون رفت از شرایط کرونایی «مسئولیت پذیری اجتماعی» است/ کرونا باورهای جمعی را تقویت کرد

در شرایط کرونایی، باور به مرگ و خداوند و تضرع و بازگشت به سمت خدا، توبه فردی و جمعی موجب تقویت دینداری شد؛ بنابراین این ادعا که کرونا اثر منفی روی دینداری اعضای جامعه، داشته است، دیدگاه قابل قبولی نیست.؛
راه‌اندازی کمپین واکسن بخرید و برگزاری کنسرت در شرایط کرونا، دو روی سکه خوانندگان آن‌ور آبی/ وقتی سلامت مردم بازیچه سیاسی بازی و کسب درآمد خائنان به وطن می‌شود

راه‌اندازی کمپین واکسن بخرید و برگزاری کنسرت در شرایط کرونا، دو روی سکه خوانندگان آن‌ور آبی/ وقتی سلامت مردم بازیچه سیاسی بازی و کسب درآمد خائنان به وطن می‌شود

همان‌هایی که با راه‌اندازی کمپین‌هایی در ظاهر به فکر مردم و در پشت پرده با شعارهای پوپولیستی و راه‌اندازی کنسرت‌های شلوغ آن‌هم در شرایط کرونایی، تنها به فکر جیب خود هستند.؛
ورود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دز واکسن جدید کرونا

ورود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دز واکسن جدید کرونا

­بامداد امروز حدود سه میلیون و دویست هزار دز واکسن کرونا از نوع سینوفارم چینی و از سبد کوواکس وارد کشور شد که با ورود این محموله، مجموع واردات واکسن کرونا از ۵۰ میلیون دز عبور کرد.؛