بعد از تولید واکسن ایرانی دشمنان تغییر رویه دادند

بعد از تولید واکسن ایرانی دشمنان تغییر رویه دادند

پاکمهر گفت: آمریکا و انگلیس در زمانی که ما شدیدا به واکسن کرونا احتیاج داشتیم حاضر نمی‌شدند به ما واکسن بفروشند، اما امروز که می‌بینند ما می‌توانیم آن را تولید کنیم می‌گویند فروش واکسن به ایران مانعی ندارد.؛
سازمان بهشت‌زهرا تاکنون فوتی براثر کرونا نداشته است/ عدم تفکیک مکان دفن فوتی‌های کرونایی برای التیام بخشی به خانواده متوفیان

سازمان بهشت‌زهرا تاکنون فوتی براثر کرونا نداشته است/ عدم تفکیک مکان دفن فوتی‌های کرونایی برای التیام بخشی به خانواده متوفیان

خال تصریح کرد: ما تا کنون ده مرحله غربالگری انجام داده ایم و پرسنل را در اسرع وقت جداسازی و درمان کرده ایم و به حول و قوه پروردگار تا کنون حتی یک فوتی نیز نداشتیم.؛