کارنامه گزینه های پیشنهادی کابینه سیزدهم دارای پیشینه و تجارب خوبی است/ ملاک مجلس برای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی چیست؟

کارنامه گزینه های پیشنهادی کابینه سیزدهم دارای پیشینه و تجارب خوبی است/ ملاک مجلس برای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی چیست؟

بامیری عنوان کرد: داشتن برنامه اجرایی، تعهد، تخصص، اشرافیت و توجه به مطالبات و دغدغه‌های مردم بخصوص در حوزه‌های معیشتی و اقتصادی، بانک‌ها، گمرک ازجمله معیارهای سنجش مجلس برای تأیید وزراست.؛
دولت آتی برمبنای شایسته‌سالاری شکل گیرد/ تلاش دشمنان برای دلسرد کردن دشمنان ناکام ماند

دولت آتی برمبنای شایسته‌سالاری شکل گیرد/ تلاش دشمنان برای دلسرد کردن دشمنان ناکام ماند

میرزایی گفت: اگر کابینه دولت آتی بر مبنای شایسته سالاری، تعهد انقلابی، اسلامی و جهادی و تخصص متناسب با مسئولیت افراد شکل گیرد، در این صورت هر کسی که شایستگی دارد وابسته به هرمجموعه و جریانی باشد می تواند در مجموعه دولت آتی قرار گیرد.؛