احضار وزرای نفت و نیرو به کمیسیون اصل نود

احضار وزرای نفت و نیرو به کمیسیون اصل نود

پژمان‌فر از احضار وزرای نیرو و نفت به این کمیسیون برای ارائه گزارش درباره مسائل مختلف از جمله بحث برق در حوزه وزارت نیرو و پالایشگاه ستاره خلیج فارس در حوزه وزارت نفت خبر داد.؛