استمرار ارز ترجیحی به صلاح کشور نیست

استمرار ارز ترجیحی به صلاح کشور نیست

پورابراهیمی گفت: اگر دولت جدید مثل دولت دوازدهم نتواند کار نظارتی دقیق انجام دهد،استمرار تخصیص ارز ترجیحی چیزی جز توزیع رانت و فساد به دنبال نخواهد داشت.؛
لزوم شنیدن صدای واحدی از تیم اقتصادی دولت

لزوم شنیدن صدای واحدی از تیم اقتصادی دولت

گفت: باید صدای واحدی از تیم اقتصادی به گوش برسد. به عنوان مثال این‌که معاون اول رئیس جمهور کاری در حوزه تصمیمات اقتصادی انجام دهد و رئیس بانک مرکزی متفاوت عمل کند اشکالاتی را ایجاد خواهد کرد. ؛