سه پرده بازی اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰

سه پرده بازی اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰

کارگزاران در بازی خود تا کنون موفق بوده است و توانسته در صحنه شطرنج انتخابات یک مهره داشته باشد؛ اکنون نیز در پی این هستند تا اصلاحات را حتی در لحظه آخر به پای حمایت از همتی بکشانند.؛