افزایش مداخله احزاب سیاسی در مدیریت شهری تهران/ شورای ششم باید تمرکز قدرت را به شورا بازگرداند

افزایش مداخله احزاب سیاسی در مدیریت شهری تهران/ شورای ششم باید تمرکز قدرت را به شورا بازگرداند

عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران گفت: شورای فعلی، شورای سیاسی یک دستی بود که در این دوره نقش اعضای شورای شهر کاهش پیدا کرده بود و احزاب و گروه‌های سیاسی به شدت در امور خدمات شهری مداخله کردند؛ ششمین دوره مدیریت شهری تهران باید تمرکز قدرت را به شورا بازگرداند.؛