رونق پرورش شتر مرغ در استان تهران

رونق پرورش شتر مرغ در استان تهران

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به رونق پرورش شترمرغ در این استان اعلام کرد: ۱۱ واحد پرورش شتر مرغ با ظرفیت بیش از ۸ هزار قطعه در استان تهران فعال است.؛