هوای پایتخت ناسالم شد

هوای پایتخت ناسالم شد

آلاینده ازن با خروج میانگین غلظت آلاینده‌های هوا از شرایط پاک، طی ۲۴ ساعت گذشته هوای پایتخت را برای گروه‌های حساس جامعه آلوده کرد.؛