تولید ماهانه ۱۵ میلیون دوز واکسن کرونای ایرانی در اردیبهشت ۱۴۰۰/ سفر به کشورهای کانون شیوع ویروس کرونا توجیهی ندارد

تولید ماهانه ۱۵ میلیون دوز واکسن کرونای ایرانی در اردیبهشت ۱۴۰۰/ سفر به کشورهای کانون شیوع ویروس کرونا توجیهی ندارد

پاک مهر گفت: واکسن کرونای ایرانی با موفقیت در حال تست شدن است و به زودی مرحله کار آزمایی انسانی اش را به پایان می رساند و از اردیبهشت سال 1340ماهانه 15 میلیون دوز واکسن کرونا توسط دانشمندان ایرانی تولید و توزیع خواهد شد.؛