هیچ معضل و مشکل امنیتی نداریم

هیچ معضل و مشکل امنیتی نداریم

عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: متاسفانه نامزدهای انتخابات و طرفداران و احزاب این دوره حتی در خیلی استان‌ها ستاد تشکیل ندادند و وقتی ستاد نباشد، تجمعات و میتینگ نیست.؛