۷۵ میلیون واکسن تزریق شد

۷۵ میلیون واکسن تزریق شد

عین اللهی گفت: با همکاری مردم و تمام دستگاههای اجرایی و توجه جدی دولت به واردات واکسن در ۲ ماه اخیر به بیش از ۷۵ میلیون نفر واکسن تزریق شده است؛
برای موج ششم کرونا آماده شده‌ایم

برای موج ششم کرونا آماده شده‌ایم

وزیر بهداشت با بیان اینکه تمهیدات لازم برای موج ششم کرونا در کشور دیده شده است، گفت: امیدواریم با واکسیناسیون زیادی که انجام شده و با رعایتی که مردم می‌کنند، موج بعدی نسبت به موج قبل سبکتر باشد.؛