سوابق ۱۴۰ نفر برای تصدی وزارت ارشاد بررسی شد

سوابق ۱۴۰ نفر برای تصدی وزارت ارشاد بررسی شد

اسماعیلی گفت: برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سایت پیشنهاد اعضای کابینه آیت‌الله رئیسی، بیش از ۱۴۰ نفر معرفی شدند. ۱۳۰ نفر هم برای وزارت گردشگری و ۹۶ نفر برای وزارت ورزش و جوانان معرفی شده بودند.؛