مردم به شایعات واکسن گوش ندهند

مردم به شایعات واکسن گوش ندهند

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، از مردم خواست نسبت به شایعات پیرامون واکسیناسیون بی اعتنا باشند و اخبار رسمی را از طریق وزارت بهداشت دنبال کنند.؛