توضیحات شهردار درباره تخلفات و حواشی واکسیناسیون 

توضیحات شهردار درباره تخلفات و حواشی واکسیناسیون 

به گزارش گروه اجتماعی تهران پرس, پیروز حناچی، شهردار تهران در دویست و نود و یکمین جلسه شورای شهر تهران درباره مسئله واکسیناسیون و مشکلات پیش آمده گفت: روز چهارشنبه در یکی از  سایت ها گزارشی منتشر شد که اطلاعاتی در مورد استفاده مدیران شهرداری از سهمیه واکسن پاکبان ها داشتند. این موضوع را در