واکسن‌های خریداری شده به سرعت وارد می‌شود

واکسن‌های خریداری شده به سرعت وارد می‌شود

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه برای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها نیازمند سرعت بیشتری در واکسیناسیون هستیم، گفت: خوشبختانه طبق برنامه ریزی قبلی مان به سرعت واکسن های خریداری شده می آید.؛
هیچ وقت نباید با صندوق رای قهر کنیم

هیچ وقت نباید با صندوق رای قهر کنیم

رییس دفتر رییس جمهور با بیان اینکه هیچ‌وقت ما نباید با صندوق رای قهر کنیم هیچ وقت نباید ناامید شویم،‌ گفت: ما تا الان در ۴۰ سال گذشته آنچه که به دست آورده‌ایم، از صندوق‌های رای بوده است؛