شرح اعمال و فضیلت‌های ماه ذی الحجه

شرح اعمال و فضیلت‌های ماه ذی الحجه

فردا اولین روز از ماه مبارک ذی‌الحجه است. برای روز اول و ۱۰ روز اول این ماه اعمال مستحبی ذکر شده است که روزه و نمازی که ما را در ثواب حج حجاج شریک می‌کند از جمله این اعمال است.؛