افشاگری نماینده تهران از مفاسد مالی در سازمان سنجش                               / نادری: برای طرح سوال کنکور ۷۰۰ ساعت اضافه کار به یک نفر داده‌اند!

افشاگری نماینده تهران از مفاسد مالی در سازمان سنجش / نادری: برای طرح سوال کنکور ۷۰۰ ساعت اضافه کار به یک نفر داده‌اند!

احمد نادری گفت: صد‌ها میلیون تومان سود ناشی از کنکور به حساب رئیس سازمان سنجش رفته است. آقای خدایی چطور فریدون را برای گرفتن دکترا به دانشگاه شهید بهشتی معرفی می‌کند؟ ؛
مردم به شایعات واکسن گوش ندهند

مردم به شایعات واکسن گوش ندهند

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، از مردم خواست نسبت به شایعات پیرامون واکسیناسیون بی اعتنا باشند و اخبار رسمی را از طریق وزارت بهداشت دنبال کنند.؛