کشف بیش از ۳۰۰تن و۶۰۰کیلوگرم موادمخدر/راه اندازی دهکده بازپروری معتادان متجاهردر پایتخت/رصد فعالیت فروشندگان موادمخدر در فضای مجازی

کشف بیش از ۳۰۰تن و۶۰۰کیلوگرم موادمخدر/راه اندازی دهکده بازپروری معتادان متجاهردر پایتخت/رصد فعالیت فروشندگان موادمخدر در فضای مجازی

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه در نیمه نخست امسال بیش از 13 تن و 600 کیلوگرم موادمخدر در پایتخت کشف شده است، از راه اندازی دهکده بازپروری معتادان متجاهر در آینده نزدیک خبر داد.؛