دولت بعدی در منطقه فعال‌تر می‌شود

دولت بعدی در منطقه فعال‌تر می‌شود

یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: به نظر می‌رسد در دولت سیزدهم حضور جمهوری اسلامی در منطقه نقش بیشتری خواهد گرفت و ایران در تقابل با حضور آمریکا و اسرائیل در منطقه غرب آسیا واکنش‌های جدی تری نشان می‌دهد.؛