سردار حسن زاده: ظرفیت قابل تقدیری در تهران بزرگ ایجاد شده است

سردار حسن زاده: ظرفیت قابل تقدیری در تهران بزرگ ایجاد شده است

سردار حسن زاده بیان کرد: امیدواریم با همکاری مردم عزیز و به فضل پروردگار شاهد آثار و برکات طرح بزرگی که مزین به نام شهید بزرگوار سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی است، باشیم، به زودی کاهش چشم‌گیر تلفات و فوتی‌ها و آمار بستری را شاهد باشیم.؛