با دست خالی در بانک مرکزی با ترامپ جنگیدم!

با دست خالی در بانک مرکزی با ترامپ جنگیدم!

همتی گفت: همه آقایان می دانند با دست خالی  در بانک مرکزی با ترامپ جنگیدم. آقای روحانی رئیس جمهور خوبی بود اما هیچ کس نمی دانست که ایشان در دوران جنگ اقتصادی چطور عمل می کند؛
مسئول طرح گرانی بنزین، دولت بود

مسئول طرح گرانی بنزین، دولت بود

رئیسی درباره مسئله گرانی بنزین عنوان کرد: درباره گرانی بنزین تصمیم گیرنده دولت بود. اجرای این مسئله بی تدبیری بود و مقصر هم مشخص است. اگر کسی قرار است پاسخگو باشد، آن آقای روحانی است.؛
کاندیداها در مناظره سوم چه گفتند؟

کاندیداها در مناظره سوم چه گفتند؟

سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ با حضور ۷ کاندیدای ریاست جمهوری در استودیوی شماره ۱۱ رسانه ملی با موضوع دغدغه‌های مردم درحال برگزاری است.؛
سومین مناظره با موضوع «دغدغه‌های مردم»

سومین مناظره با موضوع «دغدغه‌های مردم»

روابط عمومی رسانه ملی با اشاره به برگزاری سومین مناظره نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در روز شنبه ۲۲ خرداد، اعلام کرد: موضوع این مناظره بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته «دغدغه‌های مردم» خواهد بود.؛