سه برابر اروپا گاز مصرف می کنیم

سه برابر اروپا گاز مصرف می کنیم

جولایی گفت: در دو هفته گذشته با توجه به سرد شدن نسبی هوا، مصارف گاز در بخش‌های خانگی و تجاری، افزایش یافته است و سه برابر اروپا گاز مصرف می کنیم.؛