رئیسی شخصا برای واردات واکسن مذاکره کرد

رئیسی شخصا برای واردات واکسن مذاکره کرد

مصباحی مقدم گفت:اصلاح طلبان باید نسبت به ۸ سال حمایت از آقای روحانی و کم کاری‌ها و ضعف مدیریت‌ها خود را مقصر بدانند، اظهار پشیمانی کنند و از مردم عذرخواهی کنند.؛