مشکلات یک شبه حل نمی‌شود؛ به دولت فرصت دهیم

مشکلات یک شبه حل نمی‌شود؛ به دولت فرصت دهیم

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: با خواست و اراده مردم دولت مردمی روی کار آمده است، البته همه مردم باید بدانند که یک شبه نمی‌شود همه مشکلات را حل کرد؛ باید به دولت فرصت دهیم.؛
باید به تحقق دولت اسلامی و حل مشکلات مردم کمک کنیم

باید به تحقق دولت اسلامی و حل مشکلات مردم کمک کنیم

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: شرایط برای اتخاد رویکرد تحولی آغاز شده است و بایستی هوشمندانه با استفاده حداکثری از ظرفیت ها، تجربیات گذشته با محوریت جوانان به تحقق دولت اسلامی و حل مشکلات مردم کمک کنیم.؛