باید به تحقق دولت اسلامی و حل مشکلات مردم کمک کنیم

باید به تحقق دولت اسلامی و حل مشکلات مردم کمک کنیم

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: شرایط برای اتخاد رویکرد تحولی آغاز شده است و بایستی هوشمندانه با استفاده حداکثری از ظرفیت ها، تجربیات گذشته با محوریت جوانان به تحقق دولت اسلامی و حل مشکلات مردم کمک کنیم.؛