کدام مقامات در مراسم تحلیف امروز حضور خواهند داشت؟

کدام مقامات در مراسم تحلیف امروز حضور خواهند داشت؟

مراسم تحلیف روسای جمهور همواره با حضور مقامات پر شمار داخلی و خارجی برگزار می شود و در این بین حضور مقامات خارجی می تواند حائز اهمیت بسیاری باشد کما اینکه خبر حضور نماینده اتحادیه اروپا طی روزهای گذشته موجبات خشم عده بسیاری از جمله دشمنان ایران را فراهم کرده است.؛