هفته آینده میزبان وزراى همسایگان افغانستان هستیم/ پیش‌شرطی برای آمریکا تعیین نکردیم چون آمریکا اصلا عضو برجام نیست

هفته آینده میزبان وزراى همسایگان افغانستان هستیم/ پیش‌شرطی برای آمریکا تعیین نکردیم چون آمریکا اصلا عضو برجام نیست

سخنگوی کشورمان در ارتباط با از سرگیری مذاکرات وین بیان کرد: مذاكرات ادامه پيدا خواهد كرد و فرآيند تصميم‌گيرى در اين خصوص به نتيجه رسيده است و اكنون در حال بررسی چالش‌هايي هستیم كه در شش دور مذاكرات وين بوجود آمده است.؛
روند بازبینی مذاکرات احیای برجام بزودی به مرحله جمع بندی می‌رسد

روند بازبینی مذاکرات احیای برجام بزودی به مرحله جمع بندی می‌رسد

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به دو روند بازبینی گفت و گوهای احیای برجام در وزارت امور خارجه گفت: نخستین پروسه بازبینی مذاکرات پایان یافته و به جمع بندی رسیده و بر اساس آن تصمیم گرفتیم به گفت و گوهای ۱+۴ در وین ادامه دهیم و دومین بازبینی هم به زودی به مرحله جمع بندی خواهد رسید.؛
سیاست مذاکرات برجامی تغییر کند

سیاست مذاکرات برجامی تغییر کند

احمدی با بیان اینکه برجام برای ما هیچ‌گونه ثمر و عایدی نداشته است، گفت: درست نیست که سیاست دولت قبل در مذاکرات را ادامه دهیم و باید رویه ما در مذاکرات تغییر کند.؛