نتوانستیم انتظار مردم را در حوزه حمل‌ونقل عمومی برآورده کنیم

نتوانستیم انتظار مردم را در حوزه حمل‌ونقل عمومی برآورده کنیم

به گزارش خبرنگار اجتماعی تهران پرس، محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران صبح امروز در جلسه صحن علنی این شورا اظهار کرد: در هفته شوراها قرار داریم، شوراهای شهر و روستا نهادی است که میدونیم با پیشنهاد مرحوم آیت الله طالقانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شد. وی افزود: اصل هفتم قانون اساسی به