چشم انداز وزارت نیرو، با حضور محرابیان روشن است

چشم انداز وزارت نیرو، با حضور محرابیان روشن است

رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: از آنجا كه وزير پيشنهادي نيرو سابقه وزارت داشته است و نسبت به حوزه آب و برق بسيار دغدغه مند است، چشم انداز روشن و مشخصي را با حضور علي اكبر محرابيان در وزارت نيرو متصور هستم.؛