تذکر بیش از ۳۰ نماینده به وزیر نفت بابت ممنوعیت مازوت سوزی در نیروگاه ها/باید راهکار علمی برای حل مشکل آلودگی هوای تهران و کلانشهرها یافت

تذکر بیش از ۳۰ نماینده به وزیر نفت بابت ممنوعیت مازوت سوزی در نیروگاه ها/باید راهکار علمی برای حل مشکل آلودگی هوای تهران و کلانشهرها یافت

میرزایی گفت: تذکری به وزیر نفت با امضای بیش از 30 نفر از نمایندگان مجلس ثبت شد تا بعد از این شاهد مازوت سوزی در نیروگاه ها و پالایشگاه های کشور نباشیم. ؛