باید ابعاد حقوقی فاجعه منا پیگیری شود

باید ابعاد حقوقی فاجعه منا پیگیری شود

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در چهارمین کنگره ملی «لاله های سفید» با بیان اینکه دولت سعودی در فاجعه منا ثابت کرد که خائن به حرم است نه خادم، تأکید کرد: باید ابعاد حقوقی این جنایات پیگیری شود.؛