دلیل ترافیک عجیب تهران چیست؟

دلیل ترافیک عجیب تهران چیست؟

قائمی عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ترافیک عجیب چند روز گذشته، اتوبوس های از رده خارج، سرویس مدارس و ... توضیحاتی ارائه کرد.؛
لزوم بازنگری در طرح ترافیک شهر تهران

لزوم بازنگری در طرح ترافیک شهر تهران

قائمی اظهار کرد: برخی از کارشناسان شهری اعتقاد دارند که طرح ترافیک باید بر اساس نوع آلایندگی خودرو‌ها ایجاد و اجرایی شود که این نوع نگرش به نظر می‌رسد علمی باشد، اما به نظر می‌رسد برخی از اقشار جامعه نسبت به این طرح آسیب ببینند.؛