اعلام آمادگی رئیسی برای برقراری عدالت در پرداخت‌ها

اعلام آمادگی رئیسی برای برقراری عدالت در پرداخت‌ها

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: رئیس جمهور جدید اعلام آمادگی کرده که در اوایل دولت با مجلس برای ترمیم مزد همه اصناف و اقشار نشست داشته باشد؛ پذیرفتنی نیست که گروهی لابی کرده و افزایش حقوق بیش از دیگران را مطالبه کنند. ؛