آماده باش کمیته ویژه صیانت از حریم در ایام نوروز ۱۴۰۰

آماده باش کمیته ویژه صیانت از حریم در ایام نوروز ۱۴۰۰

سرپرست اداره کل حریم شهر تهران؛ از آماده باش نوروزی کمیته ویژه صیانت از حریم با هدف رصد و پایش هرچه بیشتر مناطق دارای حریم و جلوگيري از هرگونه عمليات ساختماني غير مجاز و تصرف و تغيير كاربري اراضي كشاورزي در بازه زمانی 25 اسفند 1399 تا 16 فروردین 1400 خبر داد.؛