شهید سلیمانی نجات بخش برای امنیت بشریت بود/ نفوذ مکتب حاج قاسم در عراق منجر به اخراج امریکا خواهد شد/ علاقه‌مندانِ امنیت از پویش#پدر  و #هیرو حمایت کنند

شهید سلیمانی نجات بخش برای امنیت بشریت بود/ نفوذ مکتب حاج قاسم در عراق منجر به اخراج امریکا خواهد شد/ علاقه‌مندانِ امنیت از پویش#پدر و #هیرو حمایت کنند

صدرالحسینی تاکید کرد:شهید سلیمانی یک نجات بخش برای امنیت بشریت بود و ما مدیون تلاش های این سردار مقاومت و یاران او در ماموریت های حفظ امنیت در منطقه هستیم.؛
۶۰ درصد موکب‌داران واکسینه نشده و از گردونه اعزام‌های اربعین حذف می‌شوند

۶۰ درصد موکب‌داران واکسینه نشده و از گردونه اعزام‌های اربعین حذف می‌شوند

در حالی که قرار بود 21 هزار نفر در قالب موکب‌داران اربعینی به عراق اعزام شوند، سهمیه کمیته اسکان و تغذیه کاهش یافت و حتی با الزام تزریق دو دوز واکسن کرونا بیش از 60 درصد خادمان موکب‌ها از گردونه سفر اربعین حذف می‌شوند.؛