منطقه۳|رزمایش “همیاران سلامت” در قرارگاه نصر برگزار شد

منطقه۳|رزمایش “همیاران سلامت” در قرارگاه نصر برگزار شد

در راستای طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی سلیمانی و ارتقاء حساسیت شهروندان در رعایت دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های بهداشتی، رزمایش حیات‌بخش مقابله با کرونا در قالب گشت‌های همیاران سلامت بسیج در منطقه3 تهران برگزار شد.؛