کشف ۸۳۷۸ مورد  اموال سرقتی

کشف ۸۳۷۸ مورد اموال سرقتی

سردار حسین رحیمی از کشف ۸۳۷۸ مورد اموال سرقتی که بالغ بر۱۲/۵میلیارد تومان ارزش اموال کشف شده می باشد خبرداد.؛