حذف استفاده از کاغذ تا پایان ۱۴۰۰

حذف استفاده از کاغذ تا پایان ۱۴۰۰

سرپرست سازمان بیمه سلامت گفت: کرونا به ما آموخت که راهی جز استفاده از فناوری اطلاعات نداریم و در این دوران صحبت از دورا پزشکی می‌شود که مبنای اصلی آن نسخه الکترونیکی است.؛