آذری جهرمی با قرار تامین کیفری آزاد است

آذری جهرمی با قرار تامین کیفری آزاد است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: آذری جهرمی احضار و تفهیم اتهام شده و با قرار تأمین کیفری آزاد شده است، چون آخرین دفاعیات از او اخذ نشده، شکایت دیگری به دادسرا واصل شد و پرونده در جریان رسیدگی است.؛
شکایت از رسانه‌ها در دستور کار نیست

شکایت از رسانه‌ها در دستور کار نیست

روابط عمومی ریاست‌جمهوری اعلام کرد: شکایت از رسانه‌ها در دستور کار نیست و سیاست مبنایی دولت، تعامل حداکثری با رسانه‌ها و ایجاد فضای مفاهمه است.؛