فرسودگی سیستم حمل و نقل عمومی تهران

فرسودگی سیستم حمل و نقل عمومی تهران

سیستم حمل و نقل عمومی فرسوده است. تعداد زیادی از اتوبوس‌ها و واگن‌های مترو نیاز به تعمیر دارند. مدیران جدید برنامه‌هایی برای توسعه سیستم حمل و نقل عمومی دارند.؛
تراکم فروشی خط قرمز مدیریت شهری است

تراکم فروشی خط قرمز مدیریت شهری است

گلپایگانی تاکید کرد: درآمد شهرداری از محل عوارض در آغاز سال خوب است اما در وسط سال افت پیدا می‌کند. شهرداری تهران در این دوره قصد تراکم فروشی ندارد و شهردار تهران هم تاکید کرده است که تراکم فروشی خط قرمز است.؛
پشت بام فروشی در شهر تهران به کجا رسید؟

پشت بام فروشی در شهر تهران به کجا رسید؟

پدیده پشت بام فروشی در تهران چند سالی است ایجاد شده است. مدیران در دوره قبل کاری برای رفع این معضل انجام ندادند. عضو شورای شهر تهران گفت که مشکل را پیگیری خواهیم کرد.؛