دلیل ترافیک عجیب تهران چیست؟

دلیل ترافیک عجیب تهران چیست؟

قائمی عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ترافیک عجیب چند روز گذشته، اتوبوس های از رده خارج، سرویس مدارس و ... توضیحاتی ارائه کرد.؛
اولویت مدیریت شهری تهران قانون درآمد پایدار در مجلس است

اولویت مدیریت شهری تهران قانون درآمد پایدار در مجلس است

تشکری هاشمی گفت: مهمترین اولویت مدیریت شهری تهران قانون درآمد پایدار در مجلس است؛ همچنین بحث توجه به حمل و نقل درون شهری در تهران از نکاتی است که پیگیری خواهیم کرد و همچنین تلاش خواهیم کرد شهردارتهران در جلسات هیات دولت حضور داشته باشند و مسائل شهر تهران را از نزدیک با دولت دنبال کنند.؛
آلودگی هوا گریبانگیر پایتخت

آلودگی هوا گریبانگیر پایتخت

هر ساله در نیمه دوم سال آلودگی هوا اوج می گیرد. در 4 سال گذشته عقب ماندگی جدی در شهر در زمینه توسعه حمل ونقل عمومی داشته ایم. مدیریت جدید شهری برنامه های برای رفع مشکلات دارد.؛